รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน

ตารางการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่แสดงต่อไปนี้เป็นมาตรฐานการรับประกันเมื่อท่านซื้อเครื่องที่ไต้หวันเท่านั้น ซึ่งรายระเอียดความคุ้มครองของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน ถ้าหากท่านไม่แน่ใจในรายละเอียดการรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ โปรดติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเพื่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการบำรุงรักษาและการรับประกัน

 • ภายในระยะเวลาประกัน(หนึ่งปี) ถ้าเกิดสินค้าที่ท่านซื้อมีการชำรุดหรือเสียหายจากตัวผลิตภัณฑ์เอง และไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เราจะเป็นรับผิดชอบในการบำรุงรักษาทั้งหมด
 • วัตสดุและชิ้นส่วนสิ้นเปลืองไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • ภายใน 10 ปี หลังจากที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้ว ถ้าตัวเครื่องเกิดปัญหาขัดข้องเราจะรับผิดชอบในบำรุงรักษา แต่จะมีการเรียกเก็บค่าอะไหล่และค่าบริการตามสมควร
 • ระยะเวลาในการรับประกัน เราจะนับจากวันที่ออกใบเสร็จหรือวันที่ท่านทำการซื้อเครื่อง ดังนั้นท่านต้องนำใบเสร็จมาด้วยทุกครั้งในการเข้ารับบริการ แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารหรือใบเสร็จของผลิตภัณฑ์ของท่านมาได้ เราจะยึดวันที่ผลิตบนตังเครื่องมาเป็นมาตรฐานอ้างอิง
 • เมื่อผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายและต้องทำการซ่อมแซมโดยสินค้ายังอยู่ในระยะเวลาประกัน ท่านจะต้องแจ้งทาง SWAN หรือผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการรับรองจากเราเท่านั้น เพื่อทำการซ่อมแซมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราและจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าท่านทำการซ่อมแซมหรือรื้อถอนด้วยตัวท่านเอง เราจะไม่มีการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใด ๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการรับประกันจะรับผิดชอบเฉพาะเขตที่ท่านทำการซื้อเท่านั้น เช่นถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไต้หวัน เราจะรับผิดชอบถ้าสินค้ามีปัญหาภายในไต้หวันเท่านั้น แต่ถ้าท่านต้องการการบริการนอกเหนือจากพื้นที่ดังกว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าขึ้นเครื่อง และค่าที่พักเอง
 • ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดความเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ต่อไปนี้ ถือเป็นรายการที่ทางบริษัทไม่รับประกัน และบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการตามดุลยพินิจที่เหมาะสมของบริษัท:
  1. ความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความเสียหายจากสัตว์
  2. เกิดจากความจงใจเจตนาของผู้ใช้ เช่น การใช้หรือรื้อถอนที่ไม่เหมาะสมด้วยตัวเองหรือการจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม
  3. การติดตั้งไม่ถูกต้องในสถานการณ์และสถานที่ที่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน