เหมืองแร่
แอปพลิเคชัน

เหมืองแร่

เครื่องอัดอากาศมักใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น การทำเหมืองถ่านหิน การขุดหลุมสร้างอุโมงค์ การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และการให้อากาศหายใจต่อพนักงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรงและอันตราย เครื่องอัดอากาศที่ใช้จึงจำเป็นต้องเป็นเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำคัญกว่านั้นคือความทนทานที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานาน Swan เป็นเครื่องอัดอากาศที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตมามากกว่า 65 ปี จึงเต็มไปด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้

 • การขุดบ่อน้ำลึก

  แรงดัดลมที่มีกำลังแรงมากสามารถช่วยทำให้การขุดเจาะนั้นประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ควบคู่กับเครื่องมือลม เช่น ดอกสว่านลม

 • การระบายอากาศ

  ในสภาพแวดล้อมการทำงานใต้ดิน ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ง่าย นอกจากพลังงานลมจะทำความสะอาดฝุ่นกลและอุปกรณ์ควบคุมแล้ว เครื่องอัดอากาศยังสามารถให้อากาศหายใจแก่คนงานด้านล่างอีกด้วย คุณภาพลมจึงเป็นพลังงานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการกรองฝุ่นละอองและช่วยในการหายใจ ดังนั้นอากาศที่ใช้นั้นจะต้องสะอาดมากๆ จึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน

 • ความปลอดภัย

  คุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทำงานใต้ดิน เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมันสามารถให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และไม่ก่อให้เกิดก๊าซไอเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ และอากาศที่ผลิตนั้นปราศจากน้ำมันจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการระเบิดและไฟไหม้

 • อุปกรณ์ลม

  เครื่องอัดอากาศที่มีกำลังลมสูงสามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์นิวเมติกได้ ในสภาพแวดล้อมการทำงานใต้ดิน ดังนั้นคุณภาพของอากาศที่นำมาใช้นั้นจะต้องสะอาด ปราศจากน้ำมันสเพื่อลดอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถลดความล้มเหลวของอุปกรณ์นิวเมติกได้อีกด้วย