เหมืองแร่
แอปพลิเคชัน

เหมืองแร่

เหมืองแร่ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศมักใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น การทำเหมืองถ่านหิน การขุดหลุมสร้างอุโมงค์ การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และการให้อากาศหายใจต่อพนักงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรงและอันตราย จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งด้านแรงดันลม ปริมาณลม ที่เหมาะสมความทนทานกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงตามไปด้วย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความปลอดภัยของคนงานอีกด้วย

 • การขุดบ่อน้ำลึก

  การขุดบ่อน้ำลึก แรงลมจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่มีกำลังแรงและมีความเสถียร สามารถช่วยทำให้การขุดเจาะนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องมือลม เช่น ดอกสว่านลม

 • การระบายอากาศ

  การระบายอากาศ ในสภาพแวดล้อมการทำงานใต้ดิน ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ง่าย นอกจากพลังงานลมจะทำความสะอาดฝุ่นและอุปกรณ์ควบคุมแล้ว ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังสามารถให้อากาศหายใจแก่คนงานที่อยู่ด้านล่างอีกด้วย คุณภาพลมจึงเป็นพลังงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการกรองฝุ่นละอองและช่วยในการหายใจ ดังนั้นอากาศที่ใช้นั้นจะต้องสะอาดมากๆ จึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน

 • ความปลอดภัย

  ความปลอดภัย คุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทำงานชั้นใต้ดิน ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมันสามารถให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และไม่ก่อให้เกิดก๊าซเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของคนงานที่ทำงานภายใน และปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่ผลิตนั้นปราศจากน้ำมัน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการระเบิดและไฟไหม้

 • อุปกรณ์ลม

  อุปกรณ์ลม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มีกำลังลมสูงจะสามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์นิวเมติกส์ (ระบบที่ใช้อากาศอัดส่งไปตามท่อลมเพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล) ได้ ในสภาพแวดล้อมการทำงานใต้ดิน ดังนั้นคุณภาพของอากาศที่นำมาใช้นั้นจะต้องสะอาด ปราศจากน้ำมัน เพื่อลดอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถลดความล้มเหลวของอุปกรณ์นิวเมติกส์ได้อีกด้วย