การผลิต
แอปพลิเคชัน

การผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์หลายอย่างในอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องใช้อากาศเป็นพลังงานในการผลิตและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นความบริสุทธิ์ของอากาศที่เครื่องอัดอากาศผลิตออกมานั้นจึงมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรืออายุการใช้งานของเครื่องจักรเป็นอย่างมาก Swan เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องอัดอากาศที่มีระบบอัดอากาศอุตสาหกรรมคุณภาพสูง มีความทนทานประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกันยังประหยัดพลังงาน สามารถลดต้นทุนระหว่างการผลิตได้อีกด้วย

 • การผลิตอัตโนมัติ

  อุปกรณ์การผลิตส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศเป็นตัวช่วยควบคุม

 • การยกและเคลื่อนย้าย

  ในอุตสาหกรรมการยกและเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่ใช้ลมของเครื่องอัดอากาศเป็นเป็นแรงดันในการยกของสิ่งของต่าง ๆ เช่น รถเครนและอุปกรณ์ยกแบบใช้ลม เครื่องยกต้องใช้เครื่องอัดอากาศที่มีแรงดันสูงกว่า 8bar

 • การทำความสะอาดปัดฝุ่น

  แรงดันลมเป็นพลังงานที่สำคัญในการนำมาใช้ขจัดฝุ่น ตะไบเหล็ก และสิ่งสกปรกอื่น ๆ บนพื้นผิวของวัสดุ ใช้เป่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ในซอกมุมต่างๆ ที่เข้าถึงไม่ได้ วิธีการนี้เป็นวิธีการทำความสะอาดโดยที่ไม่ทำให้พื้นผิวของวัสดุเป็นรอยขีดข่วน ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมกับกับเครื่องมือและอุปกรณ์เป่าลม เช่น ปืนเป่าฝุ่น เครื่องทำความสะอาด

 • การพ่นสี

  อากาศเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนปืนพ่นสีให้ทำงาน เพื่อไม่ให้น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมกระเด็นไปโดนผิวของโลหะหรือวัสดุอื่นๆ ควรเลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่มีน้ำมันกรองเกลียวถ่วง

 • การบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

  เครื่องอัดอากาศสามารถใช้ลมในการดึงไนโตรเจน ซึ่งนิยมใช้ในอุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการใช้งานและการเก็บรักษาของวัตถุดิบ อุสาหกรรมประเภทนี้ควรใช้เครื่องอัดอากาศแบบเกลียว

 • อุตสาหกรรมการพิมพ์

  เครื่องอัดอากาศถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการพิมพ์ทั้งหมด เช่น ตัดกระดาษ พิมพ์ และกดกระดาษ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์เครื่องอากาศอัดอากาศมีการสัมผัสโดยตรงกับวัสดุและวัตถุดิบระหว่างการทำงาน ดังนั้นเครื่องอัดอากาศแบบไร่น้ำมันจึงเป็นที่นิยมมากในอุสาหกรรมนี้ เพราะสามารถลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากน้ำมันเครื่องและสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น

 • อุตสาหกรรมโลหะการ

  การถลุงโลหะ การเผาผนึก การรีดเย็น การรีดร้อน การมัดรวมลวดเหล็กและลวดแผ่นเข้าด้วยกัน และการบรรจุต่างๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศในการขับเคลื่อนทั้งหมด

 • การตัดและเชื่อม

  อุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการทำงาน ได้แก่ เครื่องตัดเลเซอร์ ปืนเชื่อม

รูปแบบการใช้งานได้