การผลิต
แอปพลิเคชัน

การผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์หลายอย่างในอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องใช้อากาศเป็นพลังงานหลักในการผลิตและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นอากาศอัดที่มีคุณภาพ ที่ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศผลิตออกมานั้น จึงมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอายุการใช้งานของเครื่องจักรเป็นอย่างมาก SWAN เป็นบริษัทที่ผลิตปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มีระบบอัดอากาศคุณภาพสูง ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน ประสิทธิภาพการทำงานสูง ในขณะเดียวกันยังประหยัดพลังงาน สามารถช่วยลดต้นทุนระหว่างการผลิตได้อีกด้วย

 • การผลิตอัตโนมัติ

  ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งหมด ยังคงต้องการใช้อากาศอัดจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ในการควบคุมระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การยกและเคลื่อนย้าย

  ในอุตสาหกรรมการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือสิ่งของ ส่วนใหญ่ใช้พลังงานลมจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ เป็นแรงดันในการยกของสิ่งของต่าง ๆ เช่น รถเครนและอุปกรณ์ยกแบบใช้ลม เครื่องยกต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มีแรงดันสูงกว่า 8bar ขึ้นไป

 • การบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

  อากาศอัดนั้นสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการบรรจุแบบสูญญากาศ เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้ไม่เกิดปฎิกิริยากับอากาศภายนอก

 • การพ่นสี

  ในอุตสาหกรรมงานพ่นสี อากาศเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนปืนพ่นสีให้ทำงาน เพื่อไม่ให้น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมกระเด็นไปโดนผิวของโลหะหรือวัสดุอื่นๆ ควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มีน้ำมันกรองเกลียวถ่วง

 • การทำความสะอาดปัดฝุ่น

  แรงดันลมจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ถูกนำมาใช้ในการทำความสะอาดปัดฝุ่น เพื่อไม่ทำให้พื้นผิวของวัสดุเป็นรอยขีดข่วน ส่วนใหญ่ใช้ต่อเชื่อมกับเครื่องมือและอุปกรณ์เป่าลม เช่น ปืนเป่าฝุ่น เครื่องทำความสะอาด เป็นต้น

 • อุตสาหกรรมการพิมพ์

  ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการพิมพ์ทั้งหมด เช่น ตัดกระดาษ พิมพ์ และกดกระดาษ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศจะมีการสัมผัสโดยตรงกับวัสดุระหว่างการทำงาน ดังนั้นปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เพราะสามารถลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากน้ำมันเครื่อง และสามารถทำให้คุณภาพของงานพิมพ์ออกมาดียิ่งขึ้น

 • อุตสาหกรรมโลหะการ

  ในงานอุตสาหกรรมโลหะการ เช่น การถลุงโลหะ การเผาผลึก การรีดเย็น การรีดร้อน การมัดรวมลวดเหล็กและลวดแผ่นเข้าด้วยกัน และการบรรจุต่างๆ จำเป็นต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศในการขับเคลื่อนการทำงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

 • การตัดและเชื่อม

  อุตสาหกรรมการตัดและการเชื่อม จำเป็นต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องตัดเลเซอร์ ปืนเชื่อม

รูปแบบการใช้งานได้