อุตสาหกรรมเคมี
แอปพลิเคชัน

อุตสาหกรรมเคมี

ในกระบวนการวิจัยและทดลองอาจเกิดการปล่อยสารพิษ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลปนั้นจำเป็นมีข้อกำหนดและข้อควรระวังที่เข้มงวดเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ SWAN สามารถกรองอากาศให้บริสุทธิ์ที่ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไร้กลิ่น ไม่มีน้ำและน้ำมันเจือปน พร้อมทั้งผ่านมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย ทำให้สามารถนำมาใช้ในการทดลองได้อย่างมั่นใจ

 • การทดลองและการวิจัย

  ในการทดลองปฏิกิริยาเคมีบางอย่างอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด โดยข้อกำหนดของเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนี้จึงต้องเข้มงวดเป็นอย่างมาก อากาศที่ปล่อยออกมานั้นจะต้องปราศจากน้ำมันเจือปน ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันของเรานั้นสามารถผลิตอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากน้ำ น้ำมัน ไม่มีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอมจนสามารถรับประกันความปลอดภัยของผู้ทดลอง นอกจากนี้ยังสามารถการันตีได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความแม่นยำและความถูกต้องของการทดลองอย่างแน่นอน

 • การหมัก

  ออกซิเจนที่อยู่ภายในอากาศ จะส่งผลต่อกระบวนการหมัก ดังนั้นปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตนี้ควรจะต้องเป็นปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันที่สามารถผลิตอากาศที่สะอาดปราศจากน้ำและน้ำมัน เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • การควบคุมความแม่นยำ

  เครื่องมือที่ให้ในการวิจัยจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศในการเคลื่อนย้าย ควรใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน เพราะสามารถป้องกันการอุดตันของน้ำและน้ำมัน ที่จะทำให้เกิดความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องการความเที่ยงตรงและมีราคาสูง

 • การผลิตพลาสติก

  ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตขนส่งพลาสติก “PET” อีกด้วย แต่อากาศที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนี้นั้นต้องเป็นอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากน้ำและน้ำมันปนเปื้อน เพราะจะส่งผลกระทบให้เกิดไฟไหม้ได้ ในขณะที่เครื่องจักรทำการหลอมวัตถุดิบรวมกัน

 • การบรรทุกสารเคมี

  การขนส่งสารเคมีทางเรือจำเป็นต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศเป็นตัวกลางในการขับเรือที่บรรทุกเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ

รูปแบบการใช้งานได้