การแพทย์
แอปพลิเคชัน

การแพทย์

การแพทย์ SWAN มีปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมหรับการใช้งานในทางการแพทย์ ที่สามารถรองรับข้อกำหนดต่างๆ เช่น กำลังลมที่ใช้ ขนาดของเครื่องที่ต้องการ ระดับเสียงที่ควรระวัง และข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทันตแพทย์ ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย โดยเรามีทีมผู้เขี่ยวชาญในการติดตั้งและให้คำแนะนำ ในการเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ควบคู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

  อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนมากจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ นิยมใช้แบบไม่ใช้น้ำมัน เพราะสามารถผลิตอากาศที่สะอาดและปราศจากน้ำมัน ซึ่งสามารถปกป้องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำและราคาแพง หลีกเลี่ยงการอุดตันของน้ำมันที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

 • เครื่องช่วยหายใจ

  เครื่องช่วยหายใจ อากาศที่ใช้ในเครื่องช่วยหายใจ จะต้องเป็นอากาศที่สะอาดและปลอดภัยมากๆ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง ควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แบบไม่ใช้น้ำมัน ไร้กลิ่น สามารถทำอากาศที่สะอาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

 • ห้องปฏิบัติการ

  ในห้องปฏิบัติการ ที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีบางอย่างอาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระเบิดได้ ดังนั้นปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่จะนำมาใช้จะต้องเข้มงวดเรื่องของน้ำมันเป็นอย่างมาก จึงควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แบบไร้น้ำมัน ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในห้องและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

 • ทันตกรรม

  ทันตกรรม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่สามารถนำมาใช้สัมผัสโดยตรงกับช่องปาก จำเป็นต้องสะอาดมาก และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย จะต้องตรงตามข้อกำหนดในการรักษา

 • อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

  อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ จำเป็นต้องสะอาดไม่ใช้น้ำมัน สามารถให้อากาศที่ไม่มีกลิ่น และไร้สิ่งเจือปน ซึ่งสามารถผ่านการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการใช้งานได้