การแพทย์
แอปพลิเคชัน

การแพทย์

เราสามารถจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอัดอากาศที่ประสิทธิภาพสูงเหมาะสมหรับการใช้งานของท่าน เช่น กำลังลมที่ใช้ ขนาดของเครื่องที่ต้องการ ระดับเสียงที่ควรระวัง และข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องอัดอากาศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทันตแพทย์ ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของคุณ

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

  อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเครื่องอัดอากาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องอัดอากาศนิยมใช้แบบไม่ใช้น้ำมัน เพราะสามารถผลิตอากาศที่สะอาดและปราศจากน้ำมัน ซึ่งสามารถปกป้องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำราคาแพง หลีกเลี่ยงการอุดตันของน้ำมันที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

 • เครื่องช่วยหายใจ

  อากาศที่เครื่องช่วยหายใจใช้ควรมาจากเครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันเท่านั้นเพราะอากาศที่ใช้จะต้องสะอาดปราศจากน้ำมัน ไร้กลิ่น ถูกสุขอนามัย สะอาด และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

 • ห้องปฏิบัติการ

  ในการทำปฏิกิริยาเคมีบางอย่างอาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระเบิด ดังนั้นเครื่องอัดอาการที่จะนำมาใช้จะต้องเข้มงวดเป็นอย่างมาก เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้คือเครื่องอัดแบบไร้น้ำมัน ซึ่งผ่านการรับประกันความปลอดภัย

 • ทันตกรรม

  เครื่องอัดอากาศที่สามารถนำมาใช้สัมผัสโดยตรงกับช่องปาก จำเป็นต้องสะอาดมาก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของผู้ป่วยและตรงตามข้อกำหนดในการรักษา

 • อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

  เครื่องอัดอากาศที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ จำเป็นต้องสะอาดไม่ใช้น้ำมัน สามารถให้อากาศที่ไม่มีกลิ่น และไร้สิ่งเจือปน ซึ่งสามารถผ่านการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการใช้งานได้