ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
แอปพลิเคชัน

ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศถูกนำมาใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต และซีเมนต์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคุม เครื่องผสมและเครื่องมือลมทั่วไป

 • การขุดเจาะ

  การขุดเจาะ แรงดันลมที่มีกำลังแรงมาก จากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศสามารถช่วยทำให้การขุดเจาะนั้นประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ควบคู่กับเครื่องมือลม เช่น ดอกสว่านลม

 • การผสมลำเลียงและฉีดพ่นคอนกรีต

  การผสมลำเลียงและเทปูนซีเมนต์และคอนกรีต ในสถานที่ก่อสร้าง ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศจำเป็นสำหรับการผสมลำเลียงเทปูนซีเมนต์และคอนกรีต ไปยังจุดต่างๆ

 • ระบบการระบายอากาศ

  ระบบการระบายอากาศ ในสภาพแวดล้อมการทำงานใต้ดิน ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ง่าย นอกจากพลังงานลมจะทำความสะอาดฝุ่น กลและอุปกรณ์ควบคุมแล้ว ปี๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังสามารถให้อากาศหายใจแก่คนงานด้านล่างได้อีกด้วย ดังนั้นคุณภาพลมจึงเป็นพลังงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการกรองฝุ่นละอองและช่วยในส่วนของการหายใจของคนงานที่ทำงานอยู่ใต้ดิน

 • การซ่อมปรับปรุงและตกแต่ง

  การซ่อมปรับปรุงและตกแต่ง ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ถูกนำมาใช้เชื่อมกับเครื่องมือลม เช่น ปืนยิงตะปูลม เครื่องสีทราย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการซ่อมแซม ตกแต่งงานไม้ ฯลฯ

 • การพ่นสี

  การพ่นสี แรงดันอากาศที่ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศปล่อยออกแบบคงที่นั้น สามารถดันปืนพ่นสีให้การพ่นสีออกมามีความสม่ำเสมอ ได้สีที่สวยงามและเรียบเนียนมากขึ้น