ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
แอปพลิเคชัน

ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เครื่องอัดอากาศถูกนนำมาใช้ในการขนส่งวัสดุบนวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต และซีเมนต์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคุมเครื่องผสมและเครื่องมือลมทั่วไป

 • การขุดเจาะ

  แรงดัดลมที่มีกำลังแรงมากสามารถช่วยทำให้การขุดเจาะนั้นประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ควบคู่กับเครื่องมือลม เช่น ดอกสว่านลม

 • การผสมลำเลียงและฉีดพ่นคอนกรีต

  ในสถานที่ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศจำเป็นสำหรับการผสมลำเลียงฉีดพ่นปูนซีเมนต์และคอนกรีต

 • ระบบการระบายอากาศ

  ในสภาพแวดล้อมการทำงานใต้ดิน ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ง่าย นอกจากพลังงานลมจะทำความสะอาดฝุ่นกลและอุปกรณ์ควบคุมแล้ว เครื่องอัดอากาศยังสามารถให้อากาศหายใจแก่คนงานด้านล่างได้อีกด้วย ดังนั้นคุณภาพลมจึงเป็นพลังงานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการกรองฝุ่นละอองและช่วยในการหายใจ อากาศที่ใช้นั้นจะต้องสะอาดมากๆ จึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน

 • การซ่อมปรับปรุงและตกแต่ง

  ใช้เชื่อมกับเครื่องมือลม เช่น ปืนยิงตะปูลม เครื่องสีทราย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการซ่อมแซม ตกแต่งงานไม้ ฯลฯ

 • การพ่นสี

  แรงดันอากาศที่เครื่องอัดอากาศปล่อยออกมานั้นสามารถดันปืนพ่นสีให้การพ่นสีได้สวยและเรียบเนียนมากขึ้น