การแก้ไขปัญหาสินค้าและบริการงานซ่อมบำรุง

ช่องทางสำหรับการติดต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้า หรือบริการให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งาน

有油式壓縮機

หากคุณพบว่าเครื่องจักรมีปัญหาในระหว่างการดำเนินงาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก คำถามที่พบบ่อย บนเว็บไซต์นี้

เครื่องจักรขัดข้องในระหร่างการดำเนินงาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

ปัญหาที่พบบ่อย

หาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ตรง

คำถามที่พบบ่อย
ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหา

โปรดติดต่อ

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อเรา แจ้งปัญหาที่ท่านพบ เพื่อทีมงานของเราสามารถเข้าไปให้คำปรึกษาและช่วยท่านอย่างทันท่วงที

โปรดติดต่อ
Maintenance method

ส่งซ่อมด้วยตนเอง

  • นำสินค้าที่มีปัญหามาที่ศูนย์บริการของเรา
  • ทีมวิศวกรทำการตรวจสอบซ่อมบำรุง
  • แจ้งท่านเมื่อทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อย
  • ท่านมารับสินค้าด้วยตนเอง ณ ศูนย์ให้บริการของเรา

บริการซ่อมถึงที่

  • ทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญไปซ่อมบำรุงถึงที่ โดยท่านทำการแจ้งเวลาและสถานที่ ๆท่านสะดวก
  • ทีมงานวิศวกรไปตามสถานที่และเวลาที่ท่านทำการนัดเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • ถ้าเครื่องจักรเลยระยะเวลาการประกันไปแล้วอาจมีเก็บค่าบริการในการซ่อมบำรุง