อาหารเครื่องดื่ม
แอปพลิเคชัน

อาหารเครื่องดื่ม

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ SWAN ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ISO 8573-1 ในปี 2018 ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศชนิดสกรูแบบไร้น้ำมัน สามารถอัดอากาศได้ตรงตามข้อกำหนดด้านอากาศอัด "คลาส 0" และสามารถให้อากาศที่สะอาดในระดับสูงสุดและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม อย่างตัวกรอง เครื่องเป่า และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อกรองน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนและฝุ่นละอองที่มีโอกาสตกหล่นลงไปในอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

 • การลำเลียงด้วยลม

  การลำเลียงด้วยลม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ สามารถใช้เชื่อมท่อลำเลียงอาหารผง เช่น นมผง แป้งหรือผงโกโก้ เพื่อลดการปนเปื้อน เนื่องจากอากาศที่ปล่อยออกมานั้นมีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หากคุณภาพอากาศไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 • การทำความสะอาดและปัดฝุ่น

  การทำความสะอาดและปัดฝุ่น แรงดันอากาศสามารถใช้ทำความสะอาดภาชนะและแม่พิมพ์ ดังนั้นถ้าหากคุณภาพอากาศไม่สะอาดมีน้ำมันปนเปื้อน จะทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และกระทบต่อสุขภาพของบริโภค เราจึงขอแนะนำให้ใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การผลิตอัตโนมัติ

  การผลิตอัตโนมัติ แรงดันอากาศจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ สามารถควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ เช่น การบรรจุภัณฑ์และดำเนินการอื่นๆ

 • การเป่าขวด

  ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ นิยมถูกนำมาใช้ในการเป่าขวดเครื่องดื่ม โดยใช้การเป่าลมแรงดันสูง เพื่อทำให้ขวดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทำความสะอาดแล้วแห้งสนิท เพื่อทำการกรอกผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มี “Filter” เพิ่มเติมเพื่อกรองสิ่งสกปรก น้ำ หรือน้ำมัน

 • การหมัก

  ในอุตสาหกรรมการหมัก ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังเป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตไวน์และเบียร์ เพื่อที่จะรักษาคุณภาพเบียร์ให้คงที่ โดยอากาศที่นำมาใช้นั้นจะต้องเป็นอากาศที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน

 • การกรอกหรือเติม

  แรงดันลมที่ออกมาจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ถูกใช้ในการอัดเติมผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุอาหาร การบรรจุเครื่องดื่ม และถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ หากคุณภาพของอากาศไม่สะอาด จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอาหารและสุขภาพของผู้บริโภค

 • การเป่าลมและการคลายความร้อน

  ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ที่จะใช้ในการเป่าลมและการคลายความร้อน เช่น การย่างเป็ด เป็ดจะถูกนำไปอัดลมก่อนที่จะทำไปย่างเพื่อให้เป็นมีรูปทรงที่สวยงาม และหลังจากนำออกจากจากเตาอบแล้ว ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังสามารถเป่าให้เป็ดคลายความร้อนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้อาหารบางชนิดหลังจากผ่านการให้ความร้อนแล้วจำเป็นต้องลดอุณภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาคุณภาพ จึงจำเป็นที่ต้องใช้แรงดันอากาศในการดำเนินงาน เนื่องจากลมที่เป่าออกมาจะสัมผัสกับอาหารโดยตรง หากคุณภาพอากาศไม่สะอาดจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การผลิตนม

  ในอุตสาหกรรมการผลิตนม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศสามารถใช้ในกระบวนการรีดนมวัวได้ เพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ จะต้องได้อากาศที่สะอาดด้วย ที่สำคัญจะต้องไม่มีการปนเปื้อน สิ่งสกปรกต่างๆ จากนมที่รีดออกมา ควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

รูปแบบการใช้งานได้