อาหารเครื่องดื่ม
แอปพลิเคชัน

อาหารเครื่องดื่ม

Swan เครื่องอัดอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ISO 8573-1 ในปี 2018 เครื่องอัดอากาศสกรูแบบไร้น้ำมันสามารถอัดอากาศได้ตรงตามข้อกำหนดด้านอากาศอัด "คลาส 0" และสามารถให้อากาศสะอาดในระดับสูงสุด โปรดไว้ใจในผลิตภัณฑ์ของเราและให้โอกาสได้ดูแลคุณ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน ปลอดภัย และไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณ เราสามารถเสริมตัวกรอง เครื่องเป่า และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อกรองน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนและฝุ่นละอองที่มีโอกาสตกหล่นลงไปในผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลว่าอาหารและเครื่องดื่มในการผลิตนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 • การลำเลียงด้วยลม

  เครื่องอัดอากาศยังสามารถใช้เชื่อมท่อลำเลียงอาหารผง เช่น นมผง แป้งหรือโกโก้ เพื่อลดการปนเปื้อนจากคน เนื่องจากอากาศที่ปล่อยออกมานั้นมีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หากคุณภาพอากาศไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 • การทำความสะอาดและปัดฝุ่น

  แรงดันอากาศสามารถใช้ทำความสะอาดภาชนะและแม่พิมพ์ ดังนั้นถ้าหากคุณภาพอากาศไม่สะอาดมีน้ำมันปนเปื้อน จะทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และกระทบต่อสุขภาพของบริโภค เราจึงขอแนะนำให้ท่านใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การผลิตอัตโนมัติ

  แรงดันอากาศสามารถควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตอัตโนมัติ เช่นการบรรจุภัณฑ์และดำเนินการอื่น

 • การหมัก

  ในอุตสาหกรรมการหมักนั้น เครื่องอัดอากาศยังเป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตไวน์และเบียร์เพื่อที่จะรักษาคุณภาพเบียร์ให้คงที่ โดยอากาศที่นำมาใช้นั้นจะต้องเป็นอากาศที่สะอาดอุตสาหกรรม

 • การเป่าขวด

  ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นเครื่องอัดอากาศนิยมถูกนำมาใช้ในการเป่าขวดเครื่องดื่ม โดยใช้การเป่าลมแรงดันสูงเพื่อทำให้ขวดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทำความสะอาดแล้วแห้งสนิดเพื่อทำการกรอกผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องอัดอากาศที่มีบูสเตอร์เพิ่มเติมเพื่อกรองสิ่งแปลกปลอม

 • การกรอก

  เครื่องอัดอากาศใช้ลมในการอัดเติมผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์หรือใช้ในอุตสาหกรรมเบียร์ หากคุณภาพของอากาศไม่สะอาดจะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ กระทั่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพอาหาร

 • การเป่าลมและการคลายความร้อน

  เครื่องอัดอากาศยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเช่น การย่างเป็ด เป็ดจะถูกนำไปอัดลมก่อนที่จะทำไปย่างเพื่อให้เป็นมีรูปทรงที่สวยงาม และหลังจากนำออกจากจากเตาอบแล้ว เครื่องอัดอากาศยังสามารถเป่าให้เป็ดคลายความร้อนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้อาหารบางชนิดหลังจากผ่านการให้ความร้อนแล้วจำเป็นต้องลดอุณภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาคุณภาพ จึงจำเป็นที่ต้องใช้แรงดันอากาศในการดำเนินงาน เนื่องจากลมที่เป่าออกมาจะสัมผัสกับอาหารโดยตรง หากคุณภาพอากาศไม่สะอาดจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เครื่องอัดอากาศแบบใช้น้ำมันจึงไม่ควรนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง

 • การผลิตนม

  เครื่องอัดอากาศสามารถใช้รีดนมวัวได้ แต่เนื่องด้วยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราจึงแนะนำให้ใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

รูปแบบการใช้งานได้