สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แอปพลิเคชัน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในกระบวนการบำบัดของเสีย เช่น ในขณะที่ทำการเผาขยะ จะมีการติดตั้งปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ทิศในทางตรงกันข้าม เพื่อให้ตะกอนที่เกิดจากการเผาไหม้นั้น ทำการการตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ

 • โรงไฟฟ้า

  โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตไฟฟ้านั้นใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และนิวเคลียร์ โดยจะใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ เป็นตัวควบคุมพลังงาน

 • โรงกลั่นน้ำมัน

  โรงกลั่นน้ำมัน ในกระบวนการกลั่นน้ำมัน การขนส่งของเหลว การบรรจุภัณฑ์และการทำงานอื่นๆ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ จำถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายขนถ่ายน้ำมัน

 • โรงบำบัดน้ำเสีย

  โรงบำบัดน้ำเสีย ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการไหลเวียนของน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดตะกอน

 • โรงการผลิตน้ำใช้

  โรงการผลิตน้ำใช้ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ในโรงงานผลิตน้ำใช้นั้น ปั๊มลมจะถูกนำมาใช้เพื่ออัดอากาศลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและการไหลเวียนในน้ำ ซึ่งสามารถกระตุ้นและรักษาคุณภาพของน้ำ เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

 • โรงเผาขยะ

  โรงเผาขยะ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและควบคุมโรงเผาขยะ เนื่องจากโรงเผาขยะต้องการออกซิเจนเป็นตัวกลางในการเผาไหม้ และยังต้องการกำลังลมที่ใช้สำหรับลำเลียงอากาศไปเก็บไว้ในถังเพื่อสะดวกต่อการเผาไหม้

รูปแบบการใช้งานได้