สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แอปพลิเคชัน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ในกระบวนการบำบัดของเสีย เช่น ในขณะที่ทำการเผาขยะ จะมีการติดตั้งเครื่องอัดอากาศทิศในทางตรงกันข้าม เพื่อให้ตะกอนที่เกิดจากการเผาไหม้ ทำการการตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อนเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ

 • โรงไฟฟ้า

  โรงไฟฟ้านั้นใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และนิวเคลียร์ และเครื่องอัดอากาศเป็นตัวควบคุมพลังงาน

 • โรงกลั่นน้ำมัน

  ในกระบวนการกลั่นน้ำมัน การขนส่งของเหลว บรรจุภัณฑ์และการทำงานอื่นๆ เครื่องอัดอากาศจำถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำมัน

 • โรงบำบัดน้ำเสีย

  เครื่องอัดอากาศนำมาใช้เพื่อควบคุมการไหลเวียน บำบัดน้ำเสีย และการกำจัดตะกอน

 • โรงการผลิตน้ำใช้

  เครื่องอัดอากาศนำมาใช้เพื่ออัดอากาศลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและการไหลเวียนในน้ำ ซึ่งสามารถกระตุ้นและรักษาคุณภาพของน้ำที่ใช้

 • โรงเผาขยะ

  เครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและควบคุมโรงเผาขยะ เนื่องจากโรงเผาขยะต้องการออกซิเจนเป็นตัวกลางในการเผาไหม้ และยังต้องการกำลังลมที่ใช้สำหรับลำเลียงอากาศไปเก็บไว้ในถังเพื่อสะดวกต่อการเผาไหม้

รูปแบบการใช้งานได้