บริการอะไหล่

เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับอะไหล่และชิ้นส่วนที่ตรงตามความต้องการของท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าถึงวันที่ซื้อ รุ่นผลิตภัณฑ์ และชื่อชิ้นส่วน เวลาที่ซื้อที่อย่างถูกต้อง หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับวันที่ซื้อ โปรด แนบรูปถ่ายของชิ้นส่วนต่าง ๆ กับอีเมลของคุณหรือช่องทางในการติดต่อท่านให้เรา

STEP 1

ยืนยันรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

ยืนยันรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

โปรดตรวจสอบบัตรประจำตัวที่เครื่องอัดอากาศ

STEP 2

ยืนยันวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

ยืนยันวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

เนื่องจากเราจะทำการอับเดตและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์เราอยู่เสมอ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนออกแบบชิ้นส่วนอะไหล่อยู่เป็นประจำ ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้อะไหล่ที่ตรงกับความต้องการของท่าน โปรดแจ้งวันที่ผลิตของเครื่องอัดอากาศที่ท่านซื้อให้เราทราบ

STEP 3

ยืนยันชื่อชิ้นส่วน

ยืนยันชื่อชิ้นส่วน

เมื่อเครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่องออกจากโรงงาน เครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่องจะแนบรายการชิ้นส่วนของรุ่นและระบุชื่อชิ้นส่วนไว้ หากรายการอะไหล่ของท่านสูญหาย โปรดติดต่อเราะเราจะออกใหม่ให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

STEP 4

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โปรดติดต่อเรา แจ้งความต้องการและข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก่เรา และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อเรา