บริการอะไหล่

เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับอะไหล่และชิ้นส่วนที่ตรงตามความต้องการของท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าถึงวันที่ซื้อ รุ่นผลิตภัณฑ์ และชื่อชิ้นส่วน เวลาที่ซื้อที่อย่างถูกต้อง หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับวันที่ซื้อ โปรด แนบรูปถ่ายของชิ้นส่วนต่าง ๆ กับอีเมลของคุณหรือช่องทางในการติดต่อท่านให้เรา

STEP 1

ยืนยันรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

ยืนยันรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

กรุณาระบุชื่อรุ่นสินค้า วันผลิต และวันส่งมอบ โดยดูได้จากแผ่นเนมเพลท (์Name Plate) ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง

MODEL (ชื่อรุ่นสินค้า) :

MFG NO. (วันผลิต) :

DATE (วันส่งมอบสินค้า) :

STEP 2

ยืนยันวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

ยืนยันวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

เนื่องจากเราจะทำการอับเดตและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของสินค้าเราอยู่เสมอ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้ได้อะไหล่ที่ตรงกับการใช้งานของตัวเครื่อง โปรดแจ้งชื่อรุ่นสินค้า วันที่ผลิต และวันส่งมอบ ของเครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่ชัดเจน

STEP 3

ยืนยันชื่อชิ้นส่วน

ยืนยันชื่อชิ้นส่วน

เมื่อเครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แต่ละเครื่องถูกส่งออกจากโรงงาน เราจะแนบรายการชิ้นส่วนอะไหล่ของแต่ละเครื่อง และระบุชื่อชิ้นส่วนอะไหล่ไว้ หากลูกค้าได้รับรายการอะไหล่ไม่ครบหรือสูญหาย สามารถแจ้งกลับมาทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งอะไหล่หรือชิ้นส่วนนั้นๆ ให้ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

STEP 4

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ 》

ติดต่อเรา