การขนส่ง
แอปพลิเคชัน

การขนส่ง

การขนส่ง เราได้ร่วมมือกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศส (TGV) และบริษัทขนส่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยประสบการณ์ความร่วมมือและบริการที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของ SWAN เราเชื่อว่าประสบการณ์ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟหรือทางทะเล ก็มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะช่วยให้การทำงานระบบขนส่งเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • ระบบเบรกลม

  ระบบเบรกลม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศในระบบเบรกลม ที่ใช้ควบคุม รถไฟความเร็วสูง รถไฟ MRT รถไฟใต้ดิน ฯลฯ

 • การเปิดและปิดประตูและหน้าต่างแบบใช้ลม

  การเปิดและปิดประตูและหน้าต่างแบบใช้ลม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศยังใช้สำหรับการเปิดและปิดประตูหน้าต่างของรถยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้า ต่างๆ อีกด้วย

 • ระบบควบคุมรถไฟใต้ดินอัตโนมัติ

  ระบบควบคุมรถไฟใต้ดินอัตโนมัติ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศใช้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ของรถไฟใต้ดิน

 • ระบบควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติของเรือ

  ระบบควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติของเรือ ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศใช้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ บนเรือ

รูปแบบการใช้งานได้