อุตสาหกรรมยา
แอปพลิเคชัน

อุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา เริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตยา นั้นจะต้องปลอดเชื้อและปราศจากสารตกค้างใดๆ เครื่องมือที่นำมาใช้นั้นจะต้องเป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ SWAN ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเราเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองคุณภาพอากาศบริสุทธิ์ระดับสูงสุดของ ISO 8573-1 Class O และยังได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ Zhongshi Pharmaceutical No. 6117041073 จากประเทศจีน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ปั๊มลมสวอนเป็นปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ

 • การขนส่งและบรรจุภัณฑ์

  การขนส่งและบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การลำเลียงยาเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด ต่างๆ เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องการอากาศที่มีความสะอาดและปลอดภัยสูง เนื่องจากอากาศอัดจะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง ควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แบบไร้น้ำมันในกระบวนการผลิตนี้ เพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

 • การผลิตยาปฏิชีวนะ

  การผลิตยาปฏิชีวนะ ในกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะนั้น ออกซิเจนที่อยู่ภายในอากาศ จะส่งผลต่อการก่อให้เกิดเชื้อราได้ง่าย ในระหว่างกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะ แม้น้ำมันเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมัน

 • การทำให้แห้งแบบเร่งด่วน

  การทำให้แห้งแบบเร่งด่วน เนื่องจากอากาศอัดสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง การปนเปื้อน ความชื้นต่างๆ จะทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการนี้จึงต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แบบไร้น้ำมัน เป็นตัวที่ช่วยไล่ความชื้น ออกจากตัวผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เพราะความชื้นมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของตัวยา

 • การผลิตยา

  การผลิตยา ในการพ่นยาล้างเม็ดเคลือบ ถ้าเกิดมีน้ำมันในอากาศอัดจะยึดติดกับตัวยาโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดปนเปื้อน จะทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และกระทบต่อสุขภาพของบริโภค จึงควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การขนส่งวัสดุผง

  การขนส่งวัสดุผง ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ยังสามารถใช้เชื่อมท่อลำเลียง ที่นำมาใช้ในการขนส่งยา เพื่อลดการปนเปื้อนจากการลำเลียงโดยคน เนื่องจากอากาศที่ปล่อยออกมานั้นมีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หากคุณภาพอากาศไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ควรใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ แบบไม่ใช้น้ำมัน

รูปแบบการใช้งานได้