อุตสาหกรรมยา
แอปพลิเคชัน

อุตสาหกรรมยา

สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตยา นั้นจะต้องปลอดเชื้อและปราศจากสารตกค้างใดๆ เครื่องมือที่นำมาใช้นั้นจะต้องเป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมนั้นๆ เราเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองคุณภาพอากาศบริสุทธิ์ระดับสูงสุดของ ISO 8573-1 Class และยังได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ Zhongshi Pharmaceutical No. 6117041073 อีกด้วย ภายใต้การควบคุมของการรับรองคุณภาพต่างๆ หากท่านกำลังมองหาเครื่องอัดอากาศแบรนด์ดังที่มีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงานและผ่านการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่าน

 • การขนส่งและบรรจุภัณฑ์

  เครื่องอัดอากาศถูกใช้ในการขนส่งยาเม็ด การบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุขวด เป็นต้น เนื่องจากอากาศอัดจะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง การมีน้ำมันจะทำให้เกิดจผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควรเลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่ปราศจากน้ำมันในกระบวนการผลิตนี้

 • การผลิตยาปฏิชีวนะ

  ออกซิเจนที่อยู่ภายในอากาศ จะส่งผลต่อการก่อให้เกิดเชื้อราในระหว่างกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะ น้ำมันเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ได้ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การทำให้แห้งแบบเร่งด่วน

  เนื่องจากอากาศอัดสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง การปนเปื้อนจะทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เราจึงขอแนะนำให้ท่านใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การผลิตยา

  ในการพ่นยาล้างเม็ดเคลือบ น้ำมันในอากาศอัดจะยึดติดกับตัวยาโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดปนเปื้อน จะทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และกระทบต่อสุขภาพของบริโภค เราจึงขอแนะนำให้ท่านใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน

 • การขนส่งวัสดุผง

  เครื่องอัดอากาศยังสามารถใช้เชื่อมท่อลำเลียงนำมาใช้ในการขนส่งยาเพื่อลดการปนเปื้อนจากคน เนื่องจากอากาศที่ปล่อยออกมานั้นมีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หากคุณภาพอากาศไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ควรใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่มีน้ำมัน

รูปแบบการใช้งานได้