TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2014 -VSI EXPO 2014

2014 - 08 - 12
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2014 -VSI EXPO 2014
WELCOME TO VIETNAM INTERNATIONAL SUPPORTING INDUSTRIES EXHIBITION 2014- VSI EXPO 2014
 
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2014 -VSI EXPO 2014
 
Thời gian : Từ ngày 17 đến 20/09/2014
 
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình - TBECC
446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 
Gian hàng: 184 &185
 
TEL:+84-061-3560-047~048