TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM VSI EXPO 2015

2015 - 08 - 20
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM VSI EXPO 2015
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM VSI EXPO 2015
 
VIETNAM INTERNATIONAL SUPPORTING INDUSTRIES EXHIBITION 2015-VSI EXPO 2015
 
Thời gian : Từ ngày 27 đến ngày 30/ 8/ 2015
 
Time : Aug-27 to 30, 2015
 
Địa điểm : Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình (TBECC), 446 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình,TP. HCM.
 
Venue : Tan Binh Exhibition & Convention Center - 446 Hoang Van Thu Street, Ward 4, Tan BinhDistrict, Ho Chi Minh City
 
TEL:+84-061-3560-047~048