Quy trình dịch vụ

Máy nén khí

Nếu bạn nhận thấy có vấn đề trong hoạt động của sản phẩm đã mua, chúng tôi kiến nghị trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo Câu hỏi thường gặp
trên trang web này. Khi hệ thống dịch vụ thông minh từ xa (IOT) thông báo cho bạn hoặc khi sản phẩm đến thời gian cần bảo trì, vui lòng tham khảo quy trình bảo trì sản phẩm để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Có vấn đề trong quá trình sử dụng sản phẩm

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cách tham khảo các phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi (liên kết) và thông báo cho bộ phận kỹ thuật về tình huống và vấn đề của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục sự cố và xem xét thêm có cần phải chuyển sản phẩm đến công ty chúng tôi để kiểm tra và bảo trì

Liên hệ chúng tôi

Tự sửa chữa,

  • Chuyển sản phẩm có vấn đề đến vị trí dịch vụ của chúng tôi (liên kết)
  • Kỹ sư bảo trì sẽ bắt đầu kiểm tra và sửa chữa, đồng thời chủ động thông báo cho bạn về tiến độ xử lý hiện tại
  • Sau khi sửa chữa xong, quý khách vui lòng đến địa điểm bảo hành để lấy sản phẩm, nếu ngoài thời gian bảo hành sẽ tính phí sửa chữa

Bảo trì tại nhà

  • Bộ phận kỹ thuật sẽ bố trí nhân viên bảo trì cho bạn, và kỹ sư bảo trì sẽ chủ động liên hệ với bạn để hẹn thời gian bảo trì tại chỗ
  • Kỹ sư bảo trì sẽ có mặt tại thời điểm đã hẹn để sửa chữa và kiểm tra
  • Nếu ngoài thời gian bảo hành sẽ tính phí sửa chữa