thông tin bảo hành

Nếu bạn muốn xác nhận thêm về thời gian bảo hành của sản phẩm bạn đã mua, vui lòng liên hệ với nơi mua hàng để xác nhận. Phương pháp bảo trì và bảo hành tùy thuộc vào sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Mô tả dịch vụ bảo hành sửa chữa

 • SWAN chịu trách nhiệm bảo trì và bảo hành miễn phí cho các sản phẩm bán ra trong vòng một năm.
 • Các điều kiện và phạm vi của việc sửa chữa bảo hành miễn phí là khách hàng sử dụng và bảo quản bình thường theo hướng dẫn sử dụng; các lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm do nguyên nhân sản xuất hoặc vật liệu thay đổi khác thường, nhưng các linh kiện có tính tiêu hao không nằm trong phạm vi được bảo hành.
 • SWAN chịu trách nhiệm sửa chữa các sự cố của sản phẩm đã bán trong vòng mười năm.
 • Đảm bảo sửa chữa trong thời gian quy định, phụ tùng và tiền công sẽ được tính hợp lý.
 • Thời gian có hiệu lực của bảo hành đảm bảo và bảo hành miễn phí được tính dựa trên ngày bán sản phẩm. Nếu không cung cấp được tài liệu để chứng minh ngày tháng trên, chúng tôi sẽ lấy ngày xuất xưởng làm tiêu chuẩn.
 • Nếu sản phẩm được xác nhận là bị lỗi hoặc hư hỏng trong thời gian bảo hành, SWAN hoặc các nhà phân phối đủ điều kiện sẽ sửa chữa hoặc cung cấp các linh kiện miễn phí. SWAN không chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do khách hàng tự sửa chữa, tháo dỡ.
 • Việc thực hiện điều khoản bảo hành chỉ giới hạn ở nơi lắp đặt sản phẩm là Đài Loan và có thể vận chuyển đến được bằng các phương tiện vận chuyển. Tại các đảo xa, khách hàng sẽ chịu chi phí đi lại, phí tàu và ăn ở.
 • Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ hỏng hóc hoặc hư hỏng nào xảy ra do các trường hợp sau đây thì sẽ không thuộc vào hạng mục được bảo hành và công ty sẽ tính một mức phí hợp lý
  1. Thiên tai, động đất, sấm sét, lũ lụt, do người cố ý, sâu bệnh phá hoại, nguồn điện không đúng.
  2. Sử dụng không đúng cách hoặc tự tháo dỡ.
  3. Người lắp đặt không đúng như theo hướng dẫn sử dụng.