Dịch vụ linh kiện

Để đảm bảo rằng bạn có thể mua được các linh kiện phù hợp với nhu cầu của mình, vui lòng thông báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng về ngày mua chính xác, mẫu sản phẩm và tên linh kiện cần mua. Nếu bạn không chắc chắn về ngày mua, vui lòng đính kèm ảnh của các linh kiện vào email của bạn hoặc sử dụng phần mềm liên lạc để cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Bước 1

Xác nhận mẫu sản phẩm của bạn

Product Model

vui lòng kiểm tra thẻ ký hiệu trên máy nén khí

Bước 2

Xác nhận ngày xuất xưởng sản phẩm

Production Date

vì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của sản phẩm nên máy nén khí được sản xuất vào các thời điểm khác nhau có thể có những thay đổi về thiết kế của các bộ phận. Để tránh việc quý khách mua phải những bộ phận không phù hợp. , vui lòng xác nhận ngày sản xuất của máy nén khí.

Bước 3

Xác nhận tên linh kiện

Parts’ Name

Khi mỗi máy nén khí rời nhà máy, mỗi máy nén khí sẽ được đính kèm với một danh sách linh kiện của dòng máy đó, cung cấp các thông tin về tên linh kiện nếu danh sách linh kiện của bạn bị mất vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp lại miễn

Bước 4

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi, cho nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi biết về nhu cầu và thông tin của bạn, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn hảo trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ với chúng tôi