HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ 25 (VIIF 2016)

2016 - 09 - 21
HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ 25 (VIIF 2016)
HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ 25  (VIIF 2016)
 
25th VIETNAM INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR - VIIF 2016
 
Thời gian: Từ 17- 20 Tháng 10 năm 2016
 
Địa điểm Trung tâm Triển lãm Quốc tế - ICE Hà Nội -  số 91 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội
 
Gian hàng SWANgian số 14-15